dissabte, de febrer 18, 2017

Les processons de Setmana Santa a Catalunya 2016

Ciutats on es va fer com a mínim una processó a l'any 2016. Elaboració propia a partir información referents territorials.
Amb motiu del vuitè congrés català de confraries i congregacions que es celebra aquests dies a Valls, s'ha preparat un recull per visualitzar quina és la descripció i realitat dels actes processionals que es fan a l'espai públic.

Una processó és una expressió pública de fe, que té una presència a l'espai públic, s'explica el relat de la Passió, té una funció catequètica tant pels que hi participen com a confrares/esses com les persones que assisteixen a viure-la. També hi ha qui diu que és moment per a fer penitencia, és una expressió popular de fe i un moment on Jesús es fa present en la visualització d'una icona, entre moltes interpretacions.  Tanmateix hi ha des de fa unes dècades una opció que exposa que també és un acte cultural amb molta rellevància i preeminència.

El fet és que la tradició confrare i d'actes processionals a Catalunya es remunten molts segles ençà. Amb diferents temps i moments històrics, no lliures de dificultats, context convulsos i també temps d'esplendor. Però en el moment actual es podria exposar que aquesta tradició tan catalana, tot i amb moltes diferències, manifestacions i tipus d'organitzacions, és viva i distribuïda per tot el territori des de les Terres de l'Ebre fins a la mateixa Catalunya  Nord.

Així doncs, gràcies a les agrupacions de Setmana Santa de Catalunya, referents territorials, webs municipals, treballs previs com el de Catalunya Religió, agrupacions de maniples i cossos de portants s'ha pogut fer una radiografia que dibuixa aquesta extensió i vivesa territorial tant present.

A partir d'aquest treball s'han compilat 205 actes processionals (sense contar Via Crucis, actes sagramentals o altres esdeveniments i moments vinculats al calendari dels Dies Sants), que es van celebrar a Catalunya.

La seva naturalesa és diferent segons municipis, ja que en alguns hi ha processons tan importants com les del Sant Enterrament que agrupa nombrosos Misteris, les processons del Divendres de Dolors o les de Dijous Sant on processionen també diferents Misteris i concentren nombroses confraries i germandats, o processons vinculades només a una sola confraria o imatge titular ( Agonia, Jesús Natzaré...).

Tanmateix la realitat manifesta una sèrie de territoris amb importància ,trajectòria i tradició on s'han mantingut al llarg del temps (Catalunya Nord, Girona i Camp de Tarragona), diferents municipis que també han estat presents (Tortosa, Camprodón, Besalú....), així com d'altres que van recuperar les processons que van acabar suprimint-se o deixar-se de fer en el passat (entorns de Barcelona) i han impulsat noves processons.

Una realitat present, plural i viva.

Distribució segons el nombre de processons que es van realitzar a l'espai públic a Catalunya i Rosselló 2016. No inclou Via Crucis, homenatges ni actes sagramentals.