Fons fotogràfic

En aquest apartat podreu trobar un fons fotogràfic dels actes, processons i activitats de la Comissió de Setmana Santa, les confraries, germandats i Armats de Mataró. 

Cliqueu a sobre i accedireu a una carpeta de cada acte per a poder-les visualitzar.  

Les carpetes estan organitzades per ordre cronòlógic dins del mateix any)

2023
2023


2022
2021


2020 

 A partir d'aquí actes afectats actes per mesures i restriccions Covid-19)


2019

20182017

201620152014
2013

2012

2004Relació de fotògrafs:

  • S.F.: Santi Flores
  • LL.R.: Lluís Rugama
  • C.C.: Cristian Calles
  • J.M.: J. Merino
  • O.R.: Óscar Rojano