La Comissió


La Comissió de Setmana Santa està composada per:
 • Armats de Mataró
 • Confraria de l'Oració del Senyor a l'Hort
 • Germandat de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors
 • Confraria de la Coronació d'Espines
 • Confraria de la Verònica
 • Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza
 • Confraria del Sant Crist de l'Agonia
 • Portantts del Sant Crist de la Bona Mort
 • Confraria del Sant Sepulcre
 • Hermandad Nuestra Señora de la Soledad.
 • Venerable Congregació dels Dolors.

Contactar amb nosaltres: setmanasantamataro@yahoo.es.

COMISSIÓ SETMANA SANTA MATARÓ
La comissió de Setmana Santa aplega a totes les Confraries, Germandants i Armats de Mataró.


Història de la Comissió de Setmana Santa de Mataró 
 
 
 
 
 
 

A partir de la Setmana Santa de l’any 1984 es començà a discutir seriosament la idea de tornà a fer les processons a Mataró. El grup inicial era molt reduït, de fet no deixa de ser curiós que un grup tan petit fos capaç d’endegar un fenomen tan gran.

Els noms d’alguns dels iniciadors són prou coneguts, el Sr. Àngel Rubio i De Paco, la Sra. Anna Maria Cuní, la seva dona, els Srs. Josep Ixart i Planas, Vicenç Cornellà i Clausell, Ventura Blanch, Miquel Banchs, Lluis Gallemí, Joan Itxart Calls, Joaquim Roger, etc. Durant l’any 1985 es varen fer tot un seguit de reunions d’aquesta primigènia junta, que es convocaven gairebé de forma clandestina en els locals d’en Miquel Banchs, el fuster de la parròquia. La idea era ben clara, s’havia de refer la processó a Mataró.
 
Llavors fou quan es formà el germen de la Comissió de Setmana Santa, amb el Sr. Àngel Rubio al capdavant. Al crit de este Año Sí!  s’organitzà la primera processó el Divendres Sant del 1986. Fou una processó senzilla, sense gaire més pretensió que encendre la flama; sortiren en processó la imatge de la Oració a l’Hort, que custodiava a casa seva el Sr. Palomé, i una imatge del Sant Crist cedit per la parròquia de Sant Martí de Teià. El punt de sortida va ser la plaça dels Bous, concretament sortiren del magatzem de Transportes Aymà. Hi anaren dos guàrdies civils de gala que feien molta patxoca.
 
De fet les reaccions del clero no es feren esperar. La més destacada fou la prohibició del Rector de Santa Maria de fer servir la imatge del Natzarè del Cercle Catòlic, i va exigir, aconsellat pel seu Consell Parroquial, la requisa de la imatge i el seu trasllat a Santa Maria, on encara roman. El rebombori va degenerar en una batalla descarada, fet que va provocar molts malestars, fins i tot entre els mateixos sacerdots. Al final Mns. González-Agàpito va creure convenient de no acceptar els misteris i la gent de Mataró a les seves processons de Llavaneres per evitar malestars.
 
L’any 1987 el fenomen havia crescut bastant, sobretot gràcies a la immigració andalusa, que no entenia perquè a Mataró no hi havia processons. L’any 1987 és l’any de la eufòria, l’any en que neixen la immensa majoria de confraries actuals. El Sr. Jaume Castells, que va fer escola alhora de vestir dels imatges, adquirí una imatge de la Mare de Déu dels Dolors, i es formà el nucli de la nova Germandat de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors. Fou també quan la Sra. Pilar Sánchez, juntament amb la Sra. Balbina del Corral, muller de Joan Holguera, dels Dolors, organitzà un grup de senyores que assistiren amb una imatge de la Soledat, nucli de la posterior Confraria de la Soledat. També assistí una imatge del Natzarè, la del Cercle Catòlic, essent l’origen de la confraria homònima.
 
La flama ja s’havia encès. L’any 1987 es va constituir formalment la Comisión de Semana Santa de Mataró. Els estatuts foren presentats amb data de 10 de juliol de 1987 i aprovats el 2 d’octubre del 1988. La primera Junta la conformaren: President, Àngel Rubio; Secretari, Salvador Domínguez; Tresorer, Bonaventura Blanch.
 
Des de la seva primera reunió el dia 30 d’octubre del 1988 fins al 2003, la Comissió ha tingut com a presidents als senyors: Àngel Rubio, Manel Riera, Cayetano Delgado, Josep Jubany (Junta Rectora), Salvador Domínguez, Jordi Merino (Junta Rectora). A partir del 2003 i fins 2014 es va actuar  en dues co-presidències compartides per Jesús Moya i Jordi Merino. Des de l'any 2015 Jordi Merino opera en funcions. Hi ha hagut alguns processos electorals però han quedat deserts.  

Varen ser consiliaris Mn. Mariano de la Cruz, rector de la Sagrada Familia de Mataró i a partir del 1997 Mn. Manuel Seliva, amb alguna col·laboració de Mn. Josep Colomer, Mn. Vicenç Roig i Mn. Jesús Corral i mn. Álex Marzo.  Mn. Vicenç Mira va tornar a ser-ho per segons vegada fins que va cedir el relleu a mn.Sergio Notó. Des de l'any 2016 és consiliari mn. Álex Marzo.
 
El fenomen cada vegada es feu més gran i més gran, augmentà el nombre de confrares i augmentà el nombre d’imatges. L’any 1988 es conformà la Confraria del Sant Crist de l’Agonia, que organitzà els Via Crucis pel Barri de la Llàntia, L’any 1990, sortiren els Armats de Mataró, el Sant Sepulcre i Nostre Pare Jesus Captiu; sumant-se els que ja sortiren al 1987. L’any 1992 s'afegi La Verònica, l’any 1994 s'incorporà Nuestra Señora de la Esperanza, i el 1996 L'Entrada triumfal de Jesús a Jerusalem, encara que aquesta última només existí fins l’any 2002.
 
Davant d’això, l’any 1990 el Consell Arxiprestal de Mataró va reconèixer que les processons eren actes de devoció cristians, i per primera vegada sortiren de la plaça de Santa Maria amb autorització eclesiàstica. Aquell mateix any s’incorporaren els Armats de Mataró, tancant-se el nombre d’entitats.
Ara per ara, cada any les processons són admirades gairebé per la meitat dels mataronins.

Conformen el programa de Setmana Santa grans processons, actes sagramentals, escenificacions, actes com el Pregó anunciador, la Matinal de Saetes, concerts i molts altres.