La Comissió


La Comissió de Setmana Santa està composada per:
 • Armats de Mataró
 • Confraria de l'Oració del Senyor a l'Hort
 • Germandat de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors
 • Confraria de la Coronació d'Espines
 • Confraria de la Verònica
 • Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza
 • Confraria del Sant Crist de l'Agonia
 • Portantts del Sant Crist de la Bona Mort
 • Confraria del Sant Sepulcre
 • Hermandad Nuestra Señora de la Soledad.
 • Venerable Congregació dels Dolors.

Contactar amb nosaltres: setmanasantamataro@yahoo.es.

Plenari de la Comissió de Setmana Santa, preparant Divendres Sant 2018

Membres de la Comissió de Setmana Santa y recursos municipals preparant  el Pla d'Emergències de la  Setmana Santa 2018Foto d'un plenari de la Comissió de Setmana Santa (2017)COMISSIÓ SETMANA SANTA MATARÓ
La comissió de Setmana Santa aplega a totes les Confraries, Germandants i Armats de Mataró.


Història de la Comissió de Setmana Santa de Mataró 
 
 
 
 
 
 

A partir de la Setmana Santa de l’any 1984 es començà a discutir seriosament la idea de tornà a fer les processons a Mataró. El grup inicial era molt reduït, de fet no deixa de ser curiós que un grup tan petit fos capaç d’endegar un fenomen tan gran.

Els noms d’alguns dels iniciadors són prou coneguts, el Sr. Àngel Rubio i De Paco, la Sra. Anna Maria Cuní, la seva dona, els Srs. Josep Ixart i Planas, Vicenç Cornellà i Clausell, Ventura Blanch, Miquel Banchs, Lluis Gallemí, Joan Itxart Calls, Joaquim Roger, etc. Durant l’any 1985 es varen fer tot un seguit de reunions d’aquesta primigènia junta, que es convocaven gairebé de forma clandestina en els locals d’en Miquel Banchs, el fuster de la parròquia. La idea era ben clara, s’havia de refer la processó a Mataró.
 
Llavors fou quan es formà el germen de la Comissió de Setmana Santa, amb el Sr. Àngel Rubio al capdavant. Al crit de este Año Sí!  s’organitzà la primera processó el Divendres Sant del 1986. Fou una processó senzilla, sense gaire més pretensió que encendre la flama; sortiren en processó la imatge de la Oració a l’Hort, que custodiava a casa seva el Sr. Palomé, i una imatge del Sant Crist cedit per la parròquia de Sant Martí de Teià. El punt de sortida va ser la plaça dels Bous, concretament sortiren del magatzem de Transportes Aymà. Hi anaren dos guàrdies civils de gala que feien molta patxoca.
 
De fet les reaccions del clero no es feren esperar. La més destacada fou la prohibició del Rector de Santa Maria de fer servir la imatge del Natzarè del Cercle Catòlic, i va exigir, aconsellat pel seu Consell Parroquial, la requisa de la imatge i el seu trasllat a Santa Maria, on encara roman. El rebombori va degenerar en una batalla descarada, fet que va provocar molts malestars, fins i tot entre els mateixos sacerdots. Al final Mns. González-Agàpito va creure convenient de no acceptar els misteris i la gent de Mataró a les seves processons de Llavaneres per evitar malestars.
 
L’any 1987 el fenomen havia crescut bastant, sobretot gràcies a la immigració andalusa, que no entenia perquè a Mataró no hi havia processons. L’any 1987 és l’any de la eufòria, l’any en que neixen la immensa majoria de confraries actuals. El Sr. Jaume Castells, que va fer escola alhora de vestir dels imatges, adquirí una imatge de la Mare de Déu dels Dolors, i es formà el nucli de la nova Germandat de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors. Fou també quan la Sra. Pilar Sánchez, juntament amb la Sra. Balbina del Corral, muller de Joan Holguera, dels Dolors, organitzà un grup de senyores que assistiren amb una imatge de la Soledat, nucli de la posterior Confraria de la Soledat. També assistí una imatge del Natzarè, la del Cercle Catòlic, essent l’origen de la confraria homònima.
 
La flama ja s’havia encès. L’any 1987 es va constituir formalment la Comisión de Semana Santa de Mataró. Els estatuts foren presentats amb data de 10 de juliol de 1987 i aprovats el 2 d’octubre del 1988. La primera Junta la conformaren: President, Àngel Rubio; Secretari, Salvador Domínguez; Tresorer, Bonaventura Blanch.
 
Des de la seva primera reunió el dia 30 d’octubre del 1988 fins al 2003, la Comissió ha tingut com a presidents als senyors: Àngel Rubio, Manel Riera, Cayetano Delgado, Josep Jubany (Junta Rectora), Salvador Domínguez, Jordi Merino (Junta Rectora). A partir del 2003 i fins 2014 es va actuar  en dues co-presidències compartides per Jesús Moya i Jordi Merino. Des de l'any 2015 Jordi Merino opera en funcions. Hi ha hagut alguns processos electorals però han quedat deserts.  

Varen ser consiliaris Mn. Mariano de la Cruz, rector de la Sagrada Familia de Mataró i a partir del 1997 Mn. Manuel Seliva, amb alguna col·laboració de Mn. Josep Colomer, Mn. Vicenç Roig i Mn. Jesús Corral i mn. Álex Marzo.  Mn. Vicenç Mira va tornar a ser-ho per segons vegada fins que va cedir el relleu a mn.Sergio Notó. Des de l'any 2016 és consiliari mn. Álex Marzo.
 
El fenomen cada vegada es feu més gran i més gran, augmentà el nombre de confrares i augmentà el nombre d’imatges. L’any 1988 es conformà la Confraria del Sant Crist de l’Agonia, que organitzà els Via Crucis pel Barri de la Llàntia, L’any 1990, sortiren els Armats de Mataró, el Sant Sepulcre i Nostre Pare Jesus Captiu; sumant-se els que ja sortiren al 1987. L’any 1992 s'afegi La Verònica, l’any 1994 s'incorporà Nuestra Señora de la Esperanza, i el 1996 L'Entrada triumfal de Jesús a Jerusalem, encara que aquesta última només existí fins l’any 2002.
 
Davant d’això, l’any 1990 el Consell Arxiprestal de Mataró va reconèixer que les processons eren actes de devoció cristians, i per primera vegada sortiren de la plaça de Santa Maria amb autorització eclesiàstica. Aquell mateix any s’incorporaren els Armats de Mataró, tancant-se el nombre d’entitats.
Ara per ara, cada any les processons són admirades gairebé per la meitat dels mataronins.

Conformen el programa de Setmana Santa grans processons, actes sagramentals, escenificacions, actes com el Pregó anunciador, la Matinal de Saetes, concerts i molts altres.


Consiliaris de la Comissió:

Al 1993 es va decidir que la Comissió de Setmana Santa tingués un consiliari propi per tal de no deprendre del Consell Presbiteral de la ciutat, amb el que hi havia algunes diferències de concepció, que aleshores era presidit per mn. Josep Colomer i Busquets. 
Els conciliaris des d'aleshores han estat:
 • 1993-1999 Mn. Juan Villegas i Acien, rector de la parròquia de Maria Auxiliadora 
 • 1999-2006 Mn. Manuel Seliva i Ponce, rector de la parròquia de Maria Auxiliadora
 • 2007-2009 Mn. Álex Marzo i Guarinos
 • 2010 Mn. Vicenç Mira, rector de la parròquia de Sant Pau, amb suport de Mn. Sergio Noto i Ruiz, rector de la parròquia de Montserrat
 • 2015-2016 Mn. Sergio Notó i Ruiz, rector de la parròquia de Montserrat.
 • 2017 - fins el moment actual Mn. Álex Marzo i Guarinos, rector de la parròquia de Sant Julià d'Argentona. 
Presidents de la Comissió:

La figura del president només és el cap visible, però la Comissió és formanda per un nombre elevat i plural d'homes i dones membres de totes les confraries, germandats i Armats de Mataró.  També hi ha persones que han actuat durant molts anys com a secretaris i d'altres com a tresorers, com el sr. Josep Jubany i Itxart.  Al llarg del temps la presidència no ha estat un tema àgil com va si que va ser els primers anys, ja que hi ha hagut al llag de les dècades alguns períodes de juntes gestores, una etapa de co-presidències i també en funcions. 
 • Setembre 1988- novembre 1991 Ángel Rubio de Paco
 • Novembre 1991- setembre 1994  Manel Riera Moreno
 • Setembre de 1994 a  gener de 1996  Manel Riera Moreno, segona legislatura. 
  • (Vice-president, Cayetano Delgado,  secretari Aureli Quintana, tresorera, Paqui Bohorquez)
 • 1996 Junta gestora 
  • composada per 8 presidents, hermanos mayores i un representant d'Armats de Mataró. ( va haver unes les eleccions on Rafael Acedo va rebre 15 vots i Cayetano Delgado 27, però el primer no va voler assumir  a no tenir suficient suport després de la dimissió del guanyador) 
 • Novembre 1997  2000 Salvador Domínguez Rodríguez
  • (Vice-president Josep Codina, secretari Àngel Rubio de Paco, tresorera Concepció Mascorda)
 • 2001 Junta Gestora 
  • Composada pels presidents i hermanos mayores de les entitats, però amb la figura de dos coordinadors Jesús Moya Ocón i Jordi Merino i Noé amb Josep Jubany en tant que tresorer 
 • 2002-2015 Co-presidències Jesús Moya Ocón i Jordi Merino i Noé
  • Sistema de representació proporcional per cada entitat i votació anual de la fórmula. 
 • 2015 en funcions les co-presidències i es convoquen eleccions, sense candidatures
 • 2016 fins l'actualitat, presidència en funcions Jordi Merino i Noé, amb sistema assembleari com en l'anterior etapa. (també es convoquen eleccions en dues ocasions i queda desert. Cada inici de curs es ratifica tots els càrrec de gestio que són composats per responsables d'àmbits i una comissió composada per representants de totes les entitats i també persones individuals col·laboradores de la Comissió. S'inicia un treball estatutari a partir del 2016 no conclós de moment)