dijous, de setembre 10, 2015

Els escuts de Mataró X: El Sant Sepulcre

Escut del Sant Sepulcre de Mataró.
L'actual Confraria del Sant Sepulcre a Mataró es va fundar a Mataró l'any 1989 en el barri de Molins-Torner i en aquell mateix any va participar a la Processó General de Divendres Sant. Amb el temps va participar amb la Germandat de la Soledat en la Processó del Silenci que es realita el Dissabte Sant. 

Sant Sepulcre antic de Mataró. Font MASMM
Aquesta confraria conserva la tradició de processinar amb una gran palma darrera del cos jacent de Jesús, i és portat per homes i dones amb la vesta característica dels portants del Sant Crist. 

Després de la Guerra Civil des de la parròquia de Sant Josep i juntament amb la Confraria del Sant Crist de l'Agonia es va donar suport a d'altres confraries. Hi havia molta relació amb el Sant Sepulcre, la Germandat de la Soledat i la Coronació d'Espines.  Existia una gran interrelació entre aquests confraries es va treballar de forma conjunta fins la desaparició de les processons al 1971. Fruit d'aquell treball conjunt en són els seus escuts, ja que en essència mantenen la mateix estructura amb petites modificacions. En el cas de la Coronació d'Espines es va posar els tres claus, en el cas de la Soledat es va tancar cap dins la corona d'espines i en el Sant Sepulcre, que ens ocupa, es va mantenir intacte l'escut fins els nostres dies.  

L'escut: L'Escut del Sant Sepulcre és identit al dels anys 40 que recollia el Sant Crist de l'Agonia. Fruit d'aquell moment històric, i un funcionament coordinat en tant que si fos una arxiconfraria, n'és herència l'escut que es va traslladar en medalles i medallons.  
Està composat per una gran corona d'espines que envolta una Creu de Paté, que és la utilitzada per l'Ordre Templària i amb posterioritat l'Ordre Teutònica i que moltes confraris i germandats van fer seves al segles XVI i XVII. Sobre la Creu el mocador de la Verònica  amb el rostre de Jesucrist durant la Passió, la veritable icone i rostre de Nostre Senyor. 
El Sant Sepulcre manté inalterable aquest escut i, tot i que la confraria és moderna, manté un dels antics escuts de la Setmana Santa catalana, la mataronina.