dimecres, de setembre 09, 2015

Els escuts de Mataró III: Germandat Jesús Captiu i Ntra. Sra. dels Dolors


Escut Germandat Jesús Captiu
 i Nostra Senyora dels Dolors
En aquesta ocasió parlem de l'escut de la Germandat de Jesús Captiu i NostraSenyora dels Dolors de Mataró. 

L'escut actual és de l'any 2012 i és obra del dissenyador i brodador gadità David Calleja, el qual el va presentar al març del mateix any a la ciutat.

L'actual escut, amb una influència clara neobarroca més pròpia de grans brodats que dels clàssics escuts d'armes de les germandats i congregacions, està composat per dos ovals inclinats, un escut i un gran cor.

Aquest escut corporatiu recollint les paraules de l'autor " és la imatge corporativa, la singularitat d'aquesta que expressa la seva representació allà on va. I és important perquè igual que una bandera simbolitza un estat o una nació, un escut és la identitat i el missatge que la confraria vol donar ". 

En l'oval esquerra sobre fons blanc apareixen en vermell les sigles JHS "Jesús Home Salvador", amb una creu que s'eleva de la H, igual que altres símbols antics similars en llatí al IHS. Aquest oval està en forma de corda entrelligada abaix, emulant el símbol del captiveri i el prendiment,la corda. En l'altre oval apareix l'escut carmelità. El fons significa la puresa de Maria i el color marró el dels hàbits de les ordres carmelitanes, o també  símbol de pobresa, que llueixen també els escapularis. La forma és d'una creu sobre el mont del Carmel i les tres estrelles característiques de molts escuts carmelitans després de la reforma teresiana de 1582. Les tres estrelles signifiquen els estats històric del Carmel, memòria, enteniment i voluntat o les tres rames de l'ordre carmelita: monges, frares i seglars. D'aquesta manera també queda clar a l'escut la presència de la Mare de Déu del Carme a la Germandat en tant que imatge de Glòria, i que s'afegeix a la del Nen Jesús de Praga, Jesús Catpiu i Nostra Senyora dels Dolors. 

David Calleja presentant l'escut a Mataró al març 2012
A la part de dalt dels ovals l'escut de la ciutat de Mataró que sota una corona, compren la senyera amb les quatre barres  i una mà agafant una fulla de mata. Sota l'escut en forma d'escut d'armes l'envolen dues fulles de palmeres o palmons indicant l'inici del diumenge de Rams o també la interpretació de ciutat cristiana amb dues santes màrtirs. 

A la part de sota sostentant l'escut hi ha un cor atrapat en una corona d'espines i travessat per set punyals. El cor amb els set punyals és característic de les Congregacions dels Dolors a Catalunya, i recorda el primer escut de la germandat. Els set punyals recorden els set dolors de la Mare de Déu en vida i la Passió. 

En aquesta ocasió a més el cor, té aquest element de la corona d'espines i de la part de dalt surten flames. Aquest foc poc ser tant el simbolisme d'avivar el foc del cor, de mantenir-ho sempre encès, com la voluntat transformadora de l'Esperit Sant. En aquesta ocasió però va en relació a l'avivament del foc, sempre viu, com el foc de l'altar. És un símbol que també es troba en les icones del Sagrat Cor de Jesús. 

I els ovals, el cor i l'escut s'uneixen amb aquests elements neobarroc que li donen cohesió. 

Primer escut de la Germandat realitzat a Màlaga el 1987