dijous, de novembre 14, 2013

Vídeo reportatge de la Processó del XV aniversari de Nta. Sra. de la Esperanza

A continuació us oferim un vídeo editar per la Hermandad Ntro. P. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza que recull la processó en motiu de l'aniversari de Ntra. Sra. de la Esperanza.