diumenge, de juny 26, 2011

Celebració del Corpus a Sant Pau


Moment de la Processó pels carrers del barri
La Parròquia de Sant Pau va organitzat un altre any el Corpus Chisti.
La creu de la parròquia i el seu campanar
La comunitat cristiana de Sant Pau va celebrar el Cos de Crist, la renovació de la fe com a cristinas, amb la companyia de veïns/nes del barri del Palau, feligresos i confrares de la ciutat de Mataró.
L'acte es va iniciar amb la Santa Missa, que va ser presidida per mn. Josep-Joan Badia, va estar acompayada per altres preveres de l'Església, un seminarista i diversos escolanets.
Durant el sermó mn. Badia va subscriure les paraules dels Sants Evangelis sobre el cos i la sang de Crist. També va fer menció de la importància de renovar-se com a comunitat cristiana. Va fer menció de la important tasca que està fent la comunitat de Sant Pau i Càrites amb els que més ho necessiten en aquest moment. En aquesta línia es va fer una petita col·lecta amb la finalitat de poder tenir més recursos per a Càrites.
Va explicar que la Parròquia ha acollit a la Confraria de la Coronació d'Espines, la qual tindrà la seva seu canònica en aquesta i comptarà amb el mateix mn. Badia com a consiliari. 

Representats de la Germandat de Jesús Captiu i Ntra. Sra. dels Dolors
 Acabada l'Eucaristia es va iniciar la processó amb la presència de la Confraria de Jesús Captiu i Ntra. Sra. dels Dolors que va acompanyar amb la seva agrupació musical. Un gran nombre de feligresos i feligreses amb un petit ciri i flors a les mans anaven al davant dels preveres, que custodiaven i portaven el Cos de Crist. 

Mn. Badia, Ministre de l'Església  portant el cos de Crist
Una processó important per a la comunitat de Sant Pau, que cobreix una zona molt extensa de la ciutat de Mataró, i sobretot per la normalitat que suposa fer una celebració cristiana en un barri com el del Palau on potser la presència cristiana és més petita atès el volum de veïns/nes d'altres creences i d'altres orígens.  Un altre pas important en la fe cristiana.
Confrares de la Coronació d'Espines.
Veieu a continuació algunes imatges: 
Inici de la Processó
Feligresos pel barri del Palau
Arribada de la Processó a Sant Pau
Veieu a continuació algun petit vídeo sobre la celebració:
 


Més sobre la Processó aquí.