dissabte, d’octubre 06, 2018

Les juntes es reuneixen amb Mons. Antoni VadellEl proppassat divendres 5 d'octubre,  representants de totes les juntes de les confraries, germandats, congregació i Armats de Mataró es van reunir de forma conjunta en una sessió amb Monsenyor Antoni Vadell, Bisbe Auxiliar de Barcelona.
 
La sessió va aplegar a una norantena llarga de persones, gairebé la totalitat de membres de les Juntes de Govern o responsables de les entitats mataronines aplegades en la Comissió de Setmana Santa.
 
L'objectiu era compartir les visions de les confraries i Armats, conèixer breument la historia i trajectòria de cadascuna d'elles i que Mons. Vadell comentés la línia de treball de l'Arquebisbat amb les confraries i germandats.
 
A la sessió també van assistir alguns preveres i consiliaris de les confraries de Mataró i el director de la Delegació Diocesana, Manuel Zamora.
 
La sessió de treball
 
El col·legi salesians de Mataró va acollir aquesta reunió, així com en els darrers anys ha fet amb els plenaris de la Comissió de Setmana Santa. La benvinguda a la porta va ser a càrrec de Juan Antonio arana s.d.b. i consiliari de la Confraria de la Verònica.
 
Una oració va iniciar la sessió i acte seguit el president en funcions de la Comissió va agrair l'assistència de tothom en una sessió amb la presencia de gairebé tot el muscle confrare de la ciutat.  Va explicar la dinàmica i va donar la paraula a Manuel Zamora. Aquest va agrair la invitació i va animar a les confraries a continuar treballant, així com han fet en els molts anys que fa té relació amb la ciutat. Va remarcar i accentuar el bon moment que sembla s'està vivint, i malgrat el context de diversitats, la proximitat de les confraries és bona i el nou moment ofereix proximitat entre l'Església i aquestes entitats com una gran part d'ella.
 
Acte seguit es va fer una roda de presentació per part dels presidents, confrares majors i presidentes de les 11 realitats confrares presents a la ciutat.   Després de les presentacions va quedar clar que la Setmana Santa no neix de nou ni a Mataró ni al país. Hi ha entitats molt antigues i d'altres que van néixer ara fa 30 anys. També es va remarcar accents i estils diferents però totes unides en un missatge comú i amb una notable tasca d'implicació social, així com en les parròquies.  També es va remarcar l'impuls de la Comissió de Setmana Santa que des del seu inici va actuar com entitat mare i paraigües, tot respectant la independència, idoneïtat i estil de cadascuna, el que ha fet que sigui molt més enriquidora.
 
Després va haver la ponencia de Mons. Vadell i un torn d'intervencions.
 
Intervenció de Mons. Vadell.


" Sou una realitat d'Església, a valorar per tota l'Església" Va iniciar, després de felicitar a tots els i les presents per les vivències de la nit de Divendres Sant de 2018 pels carrers de la ciutat en la Processó General de Mataró, on remarca va quedar impressionat pel missatge, la serenor i la confluència de gent tant diversa.  Gent diversa  i de confraries tan diferents que van fer possible una comunió conjunta i tots units seguint el Senyor. Tanmateix va remarcar haver viscut la implicació de moltes comunitats parroquials i el paper que algunes persones de confraries també feien a les seves parròquies. 
 
En el cas concret de Mataró, va etiquetar la Comissió de Setmana Santa de Mataró com la fraternitat de les fraternitats.
 
Ser confrare es tenir vida tot l'any.
 

Amb relació a ser confrare o confraressa, va comentar que és una manera de viure durant tot l'any i només durant els dies Sants. Per aquest motiu hi ha confrares que col·laboren, volen implicar-se i van construint els grups de germans, tot fent fraternitat.
 
I ser confrare en tant que cristians significa tenir cura de la fe, tant de la un viu com la que manifesta a d'altri.
 
Sortir al carrer a manifestar la fe. Sortiu!
Avui dia sortir en professó pels carrers i els espais públics és un acte d'atreviment. I són les confraries les que fan un gest atrevit i vetllen per cuidar el missatge que es posa i com hom procura també cuidar la pròpia fe.
 
Pot sembla que la fe catòlica no està de moda en molts fòrums i espais, però els confrares donen un missatge senzill i atrevit: fem seguiment del Senyor.
 
I el missatge posat  al carrer, més enllà del patrimoni artístic, de l'acte que pot atraure turistes i amants dels actes culturals, és un signe de vida; perquè la processó malgrat explicar un relat dels darrers moments de Jesús posa l'accent en Crist Ressuscitat. Un Crist que es viu, i on els confrares fan testimoni de vida.

Un testimoni que malgrat recordar la mort es fa en positiu, es dóna exemple que confiem en la vida i, com el centurió romà pagà, es reconeix que aquell home era realment el fill de Déu.

I els temps ara són diferents, els contextos són de convivència amb d'altres expressions de religió, en un context pagà, però el missatge nostre és simple, sortim amb les persones, la nostra fraternitat a dir: escolta el nostre Senyor t'estima.  I aquest és el missatge. Un missatge que és recollit per Francesc on diu als cristians: sortiu!.
 
Cuidar la Fe
Com es posa en el carrers i en un mateix una expressió cal cuidar-la.  I aquesta es pot vetllar quan fa en oració, quan es cuida l'Eucaristia que és una trobada amb el Crist... i aquesta fe és bona viure-la en família, amb els nens i les nenes i en fraternitat.