dimarts, de febrer 07, 2017

Entrevista d'Avui Damian Ponce

En l'apartat de l'Entrevista d'Avui, reproduïm la realitzada a Damián Ponce per l'agència de notícies  Histórias de la Luz amb motiu de l'atorgament de la menció de Maestro Artesano.

En Damián es conegut i amic de la Setmana Santa mataronina, amb la que té forts vincles, i n'ha estat testimoni i també part activa en alguna ocasió.

Aquest veí de Castro del Río nascut al 1951 és mestre ceramista i treballa en el seu taller diferents formes i nous conceptes de l'activitat artesanal. 

La Junta de Andalucia li va atorgar aquesta menció de Carta de Maestro Artesano atesa la seva trajectòria en tant que artesà, centrat en la porcellana i l'estil propi en cada petita obra.

Una de les característiques de la seva obra són les conegudes "menines" que s'han estès arreu.