dissabte, de setembre 05, 2015

La Comissió cedeix la documentació històrica al Museu Arxiu Santa Maria.

Membres de la Comissió cedint la documentació.

El dia 4 de setembre es va reunir la Comissió de Setmana Santa. Entre d'altres temes, es va acordar per unanimitat de tots els seus membres cedir al Museu Arxiu de Santa Maria la documentació històrica actual de la Comissió per al seu fons documental.

La Setmana Santa de Mataró té els seus origens a l'edat mitjana, tot i la seva importància creix en l'època del barroc on hi ha el seu màxim esplendor i on gairebé un terç de la ciutat formava part d'alguna congregació o confraria.  Hi ha haver diversos moments històrics i temps on va desaparèixer.

Les actuals processons a la Mataró, i que són patrimoni cultural de la ciutat, es van recuperar al 1986 i avui dia totes les confraries, germandats, Armats de Mataró i congregacions estan unides en la Comissió de Setmana Santa.

Una representació de la Comissió de Setmana Santa de Mataró fent la cessió d'una part de la documentació.
Doncs la Comissió ha anat compilant la seva documentació de la seva històrica recent dels darrers anys i ha compilat les actes, informes de valoració, cartes i memòries  i ha proposat fer-ne una cessió a l'Arxiu.  D'aquesta manera si d'ací a un temps algun estudiant, investigador o persona interessada vol saber que es treballava en Comissió, com eren les confraries i germandats d'aquests anys i què feien a Mataró i Catalunya ho podrà consultar a l'Arxiu ( a més dels materials editats existents).

Tanmateix, és un acte també d'agraïment a l'Arxiu, que sempre ha facilitat documentació, informació i assessorament a les confraries i germandats de com eren les processons antigues a la ciutat, la seva essència i com era aquesta llarga tradició.