dimarts, de juliol 28, 2015

Cronologia dels testimonis de les Santes

Reproduïm en aquesta notícia, la cronologia que publica el Museu Arxiu de Santa Maria l'any 1979 en els seus fulls, i que trobareu també en pdf en el seu espai web, i que aporta més informació sobre els testimonis i i la història de les Santes Juliana i Semproniana en tant que patrones de Mataró, juntament amb Sant Desideri, així com altres sants protectors davant pestes i moments històrics com Santa Magdalena, Sant Jaume o Sant Sebastià. 

Amb relació a les Santes Juliana i Semproniana, diferents fonts apuntes que eren dues joves  deixebles de Sant Cugat que  van ser assassinades l'any 304.


Ossari de les Santa Semproniana. 

Cronologia:
 • 1.089 Primera dada coneguda. Relíquies de les Santes són dipositades en un altar del monestir de Sant Esteve de Banyoles. Consta el nom de les Santes a l'acta de consagració. 
 • 1.099 Acta de consagració de l'altar de Santa Maria del monestir de Sant Cugat, Hi consten també relíquies de les Santes. 
 • 1.256 L'abat Pere de Torrella Fa constar en la visita pastoral que, en l'altar vell dedicat a Sant Cugat, s'hi troben les relíquies de Sant Sever, Sant Cugat i les de les Santes Juliana i Semproniana i encara les d'altres sants. 
 • Segles XIII-XIV Es conserven varis llibres litúrgics amb oracions dedicades a les Santes. La data de la seva commemoració és el 26 de juliol al s.XIV. 
 • 1.489 Són retornades al monestir de Sant Cugat, entre d'altres, les relíquies de les Santes que havien estat dipositades a Barcelona durant la guerra civil catalana. 
 • 1.628 Amb motiu del trasllat d'una part de les relíquies de Sant Cugat a la parròquia de Sant Cugat del Rec de Barcelona, consta que a l'altar major s'hi guardaven les relíquies de les Santes. 
 • 1.642 Segon retorn a Sant Cugat del Vallès de les relíquies de les Santes des de Barcelona, acabada la Guerra de Separació de Catalunya (Guerra dels Segadors). 
 • Segle XVII En un Llibre litúrgic conservat, la festa de commemoració el 27 de juliol. 
  Martiri de Sant Cugat d'Ayne Bru, 1504.
Testimonis de Mataró

 • 1.667 Fra Joan Gaspar ROIG i JALPl, frare de Girona, publica el llibre "Catalogo Paralipómeno da los Santos indígenas y advenas del Principado de Cataluna y sus condados''. En ell qualifica les santes Juliana i Semproniana com a "Beturonensis", que.es podia interpretar com a iluroneses. Diversos autors de l'època repeteixen l'afirmació. No obstant avui pot dir-se que la moderna crítica històrica ha demostrat, que les dades en que es basava l'afirmació, són falses.
 • 1.681 Es publica la "Carta del R.P, Juan Gaspar ROIG i JALPI... al Dr. Antonio Partella, Rector de la vil·la de Mataró. "En la que da notícia de las dos esclarecidas Vírgenes y Martyres S.Juliana y Simproniana, discípulas de  S.Cucufate. Y pruebra que fueron naturales de la Villa de Mataró,  llamada en los tiempos antiguos Beturo, Ciudad Prinicipal Romana". És la resposta de Roig i Jalpí a les peticions de Mataró, interessades en la documentació sobre les Santes, considerades com a mataronines. La tradició i el culte de les Santes a Mataro s'inicia aproximadament en aquestes dates.
 • 1.582 El Consell municipal acorda per primera vegada sol·licitar al monestir de St.Cugat, relíquies de les Santes. Es fa el rrimer acte de culte a Santa Maria i unes completes el 25 de Juliol. No en consta cap altre fins el 1.597. 
 • 1.697 Primer any que es celebra l'Ofici.  El fan celebrar "los devots de les Santes martires" el dia 27 de Juliol. No hi ha cap més dada fins al 1.717, 
 • 1.722 Es col.loquen les imatges de les Santes al carrer d'En Pujol.
 • 1.772 Trasllat d'una part de les Relíquies de les Santes a Mataró. Són d'aquesta data les pintures al tremp sobre cartró que s'exhibeixen en la sala de la planta baixa de la Secció del Museu Arxiu de Santa Maria, obra dels germans Tilorató, Ornamentaren l'eglésia el dia de la recepció. 
 • 1.773 Primera processó de les Santes.
 • 1.783 Es situen les Relíquies a l'Altar Major, retaule acabat d'executar per Salvador Gurri, S'institueix el Benefici de les Santes. 
 • 1.794 Es col·loquen de les quatre pintures de les Santes del presbiteri, obra de Pore Pau. La quarta, obra de Joan Giralt es col,laca al 1.804 (destruïda el 1.935, le reproducció actual és de Jordi Arenas de any 1.945). 
  Relíquies de les Santes l'any 2012.
 • 1.795 Ofrena de l'urna d'argent a les relíquies pel Dr. Marià Pou, mataroní i Canonge de Barcelona. 
 • 1.802 Mn. Marià Domènech fa donació de les imatges d'argent. 
 • 1.821 Amb motiu dels esdeveniments polítics del moment els monjos abandonen un temps el Monestir de St.Cugat. La totalitat de les relíquies de les Santes es dipsiten a Mataró. Es retorna a St, Cugat l'any 1.824.
 • 1.827 El Dr. Josep Mandri fa construir i dona el Tabernacle d'argent. 
 • 1.835 Degut a l'abandó definitiu del monestir de St.Cugat, després de la desamortització, les Relíquies són retornades a Mataró. Hi resten ja per sempre i són les que es converven actualment.
 • 1.848 Missa de Glòria de les Santes" de mn. Manuel  Blanch. 
 • 1.850 Confirmació del culte de les Santes per la Santa Seu. 
 • 1.851 Aprovació del ré de Santes. 
 • 1.852 Concessió del Patronatge de les Santes a la Ciutat. 
 • 1.882 S'inicia la confecció del "Tern de les Santes", segons disseny de l'Arquitecte Emili Cabanyes, brodat per les monges del Cor de Maria. 
 • 1.889 Es col.loca la primera pedra del Cambril de les Santes, que s'havia de construir a l'hort del Campaner, darrera de 1' Altar Major , segons projecte de 1' Arquitecte Emili Cabanyes. L'obra, però, no s'executà. Part dels plànols del projecte s'exhibeixen a la Secció Santes del Museu Arxiu de Santa Maria. 
 • 1.904 Festes del centenari del martiri de les Santes.