dissabte, de febrer 07, 2015

Jesuscrist superstar a Tortosa

Moment final del estudiants de l'Escola amb la Directora.
La nit de Divendres del VIIè congrés es va representar l'obra de Jesucrist SuperStar a càrrec de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa.
Els actors i les actrius de l'escola van demostrar la capacitat de transmetre els petits fragments de l'obra i sobretot mitjançant les expressions i la música comunicar. Una bona posada en escena que va començar cercant a l'home pel teatre Felip Pedrell, la gran actuació gestual de Judes, i el Dolor de l'home, el fill de Déu que va cantar la popular interpretació de Camilo Sesto Hort de Getsemaní " Si he de morir, que es compleixi tot el que tu vols sobre mi, deixa que m'odiïn, que em clavin a la seva creu!". El final moment va cloure amb la crucificació i amb la presència de la mare, els homes que estimaven Déu i la  figura emulada de Judes amb uns àngels.  

Jesús parla als homes...Judes dubta.