dissabte, de gener 24, 2015

Msn. Martínez Sistach beneirà avui un retaule a Mataró

A les 20:00 el Cardenal Martínez Sistach beneirà a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat un  retaule la dedicat a aquesta advocació de Maria, Montserrat.