dilluns, d’abril 21, 2014

El Misteri de l'oració del Senyor a l'Hort

Jesús prega a l'hort de Getsemení. Demana als seus deixebles el deixin sol perquè vol pregar al Pare. L'hora és a prop i Jesús ho sap. 
Els homes de Caifàs ja han sortit a prendre Jesús i fer-lo captiu.

Aquest moment de la passió és el que recull aquesta confraria, de les mes antigues de la ciutat i que mante el seu estil de pas i imatges d'escola olotina.
Una confraria que processiona a la Nit del Silenci i a la Processó General. Ací us deixem uns moments de l'inici el Divendres Sant.