dimarts, d’abril 09, 2013

Processó de Vista Alegre

La Mare de Déu de la Consoliació i el Crist del Bon Amor.
Un dels nous actes processionals esdevinguts a Mataró aquesta Setmana Santa 2013 ha estat a part de la Processó de la Coronació d'Espines, l'anomenada Processó de Vista Alegre realitzada el Dimecres Sant.

Aquesta processó no és organitzada per la Comissió de Setmana Santa sinó que respon a la iniciativa de la comunitat cristiana la parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança que volia realitzar uns actes processionals a dos misteris de Passió.

Un dels misteris és el Crist de la Bona Mort que recull el moment de la mort de Jesús a la Creu. Aquest pas va ser portat per nois i noies, tots ells infants, de la parròquia i dels grups de catequesi.
El Segon misteri és el moment anomenat de la Pietat, on la mare es troba amb el fill després del davallament de la Creu. Aquest és el que recull la mare de Déu de la Consolació que es troba amb el cos mort de Jesús abans d'ungir-ho amb olis i demanar el seu cos per part de Josep d'Arimatea i poder-lo portar al sepulcre.

Enllumenat de la Processó amb torxes.
La Processó va sortir de l'interior del cementiri dels Caputxins i va recorre els carrers del barri de Vista Alegre per a cloure a la parròquia amb l'acompanyament de la Banda de Tambors i Cornetes de la Confraria Nostra Senyora de la Soledat.
 
Banda de TT i CC.

Moment de la Processó pels carrers de Vista Alegre.