dijous, de març 14, 2013

Ens ha deixat mossèn Marià de la Cruz

Avui ha mort mn. Marià de la Cruz, qui for amic, company de viatge i consiliari de la Germandat de la Soledat i de la Comissió de Setmana Santa fins des del principi fins el 1997. 
Mossèn Mariano, com era conegut popularment per tothom, va ser rector de la parròquia de la Sagrada Família durant els anys vuitanta i noranta i va ajudar en l'impuls de la recuperació de la tradició de la Setmana Santa a la ciutat de Mataró en moments molt difícils per al mon confrare. 
Extremeny d'origen del poble de Casas de Don Antonio i català d'adopció va viure amb intensitat la constitució de les actuals confraries als barris de la ciutat.
Molts dels confrares que actualment composen les confraries de Mataró varen rebre formació cristiana per part de mossèn Mariano, que juntament a mn. Juan Villegas, varen fer una funció pastoral exemplar a uns confrares que volien conèixer més de la vida i Passió de Nostre Senyor Jesucrist i volien ser més partícips de l'Església.
Avui és un dia de dol per a  la Comissió de Setmana Santa, però ens omple d'orgull haver pogut comptar amb el suport pastoral i l'amistat d'un bon home fill de Déu. 
Descansi per sempre, descansi en pau i així Déu ho vulgui.