dijous, d’abril 07, 2011

Ajuntament de Mataró i Comissió de Setmana Santa signen un conveni de col·laboració


L'Institut Municipal d'Acció Cultural  i l'Institut Municipal de Promoció Econòmica signen un conveni de col·laboració amb la Comissió de Setmana Santa per a la celebració dels actes de Setmana Santa 2011


Fa ja alguns anys que el treball entre l'Ajuntament de Mataró, mitjançant l’Institut Municipal d'Acció Cultural (IMAC) i l'Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) plasmen la seva aportació per a la celebració dels actes i processons de Setmana Santa a la ciutat de Mataró mitjançant un conveni de col·laboració.

Enguany aquest conveni s'ha signat pel sr. Pere Sancho en representació de la Comissió de Setmana Santa i el sr. Albert Miquel en representació dels Armats de Mataró.

El document signat planteja una col·laboració entre les diferents confraries, germandats i Armats i l'administració local per a facilitar la realització dels actes processionals, en relació a la cessió de materials, permisos per a l'ocupació de la via pública, per al desenvolupament del pla de seguretat i el preventiu sanitari atès el volum de persones que participen i assisteixen als actes processionals , i en relació a la promoció dels actes tant a la ciutat com fora d'aquesta, en tant que promoció de ciutat. Tanmateix aquest conveni també regula la col·laboració que es va oferir per a la promoció i realització del Vè Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa. També també es regula el compliment de la normativa d'espectacles públics i activitats a la via pública per part de la Comissió i totes les qüestions legal relacionades.

Des de la Comissió de Setmana Santa es valora positivament aquesta col·laboració perquè regula legalment totes les activitats i processons i activa tots els sistemes de seguretat i preventius sanitaris que contempla la llei d'espectacles, així com d'altes dimensions legals.

Cal fer constància que el conveni d'aquest any contempla una davallada considerable en relació al de l'any anterior, però des de l'inici de les converses per al tancament d'aquest, la Comissió essent responsable de la situació econòmica actual ha pactat i ha proposat la supressió d'alguns recursos que suposaven un gran cost per a la ciutat.

Cal fer menció també, que en cap cas, cap entitat que forma la Comissió de Setmana Santa no rep recursos econòmics de l'administració pública; sinó que la línia de treball conjunta des de fa anys es contemplar en aquest conveni les despeses econòmiques que li genera a la ciutat la celebració de las multitudinàries processons. (Aquest està valorat en el conveni en despeses directes amb un cost de 6.789,44€: preventiu sanitari, materials com tanques, cadires, escenaris, so, la neteja viària, tramitació de permisos....i un cost de 2.000,00€ dels materials de difusió i de promoció de ciutat.)

Des de la Comissió de Setmana Santa s'agraeix, altracop, la implicació important dels professionals d'ambdós Instituts i dels altres serveis municipals implicats en el bon funcionament de la Setmana Santa a Mataró.