diumenge, d’abril 12, 2009

MISSA DE RESURRECCIÓ

PERQUÈ BUSQUEM ENTRE ELS MORTS AQUELL QUÈ ÉS VIU!
Després de la Setmana de Passió, ve la vida, la resurrecció, la festa gran dels cristians. Per això els confrares i germans de totes les confraries i germandats de la ciutat, celebren al dia d'avui la Missa més important, la festa de la Ressurrecció de Jesús, a la Parròquia de la Sagrada Família de Cirera. Aquesta ha començat amb les paraules de "Perquè busquem entre els morts, aquell que és viu".