dimecres, d’abril 01, 2009

MANUEL ZAMORA farà el pregó de Setmana Santa 2009

El pregó de Setmana Santa d’aquest any anirà a càrrec de Manuel Zamora.

Abans de la Matinal de Saetas que organtiza la Hemandad Ntro. P. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza es realitza el tradicional pregó de Setmana Santa.

El pregó 2009 el farà Manuel Zamora Negrillo, que és president del Consell de Germandats i Confraries i membre confrare de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Santa María del Mayor Dolor y de la Nieves. També és autor del llibre "A la paz de Díos, XXV años deHermandad", i ha participat en diversos foros i trobades tant a Catalunya com a la resta d’Espanya del món confrare.

El llenguatge de Manuel Zamora és característic per ser amè i senzill. El seu discurs es basa en fer veure als confrares la realitat que s’està vivint a Catalunya, on hi ha una explosió de noves germandats i d’actes processionals al carrer per Setmana Santa, amb molta gent participant; i d’altra banda els cultes a les parròquies estan minvant. Posa l’èmfasi que cal però, treballar molt més el compromís cristià a les germandats.