Gràcies Inés, descansa en pau.


 Avui s'ha informat que Inés Alejo ha estat cridada a la Casa del Pare. 

Inés era un dels pilars de la Hdad. Ntra. Sra. de la Soledad des de feina molts anys. Va pertànyer a nombroses juntes de la Hermandad, va ser portant de la Soledat fins l'any 2019 i després de la pandèmia va passar a ser una penitent. 

Durant molts anys va ser un puntal a les diferents juntes de govern de l'entitat, sobretot amb Pilar Sánchez, i més recentment continuava aportant dins les seves limitacions familiars. 

Inés també va formar part de la Comissió de Setmana Santa durant molt de temps juntament amb d'altres persones de la Soledat i també amb Encarna Sáncez (a.c.s.). 

Conegudes eren les seves manifestacions d'alegria i el suport que sempre volia transmetre a les membres de la Soledat, així com el seu treball en una munió d'actes solidaris on participaven les confraries. 

Des de la Comissió de Setmana Santa mostrem el suport a la família de la Inés, acompanyament en aquest mal moment a les membres de la Soledat i agraïnt a la Inés la seva estima, amistad i treball. Què Nuestra Señora de la Soledat t'aculli i t'acompanyi en aquest camí, descansa en pau. 

Potser t'agraden aquestes entrades