dissabte, de setembre 25, 2021

La Mare de Déu de la Mercè de Mataró de 1762

 Benedicció de la imatge de la Mare de Déu de la Mercè (1762)

 El 10 de desembre de 1762, a l’església parroquial de Santa Maria de Mataró, es cantà un Te Deum en acció de gràcies per la col·locació d’una imatge de la Mare de Déu de la Mercè, donada per Felip Neri Esmandia, personatge vinculat amb el Sant Ofici de la Inquisició, a més d’ostentar el càrrec honorífic de ciutadà honrat de Barcelona. Malgrat viure entre Barcelona (on la seva família s’havia instal·lat) i Mataró, ciutat on, entre d’altres, tenia l’actual casal de Les Esmandies, Felip Neri es preocupà per promoure la devoció vers la Mare de Déu de la Mercè, tot fent donació de la imatge i procurant que hi hagués un grup de devots que se’ns fes càrrec.

A continuació us oferim la transcripció del document on s’explica com fou aquest acte:

[10 de desembre de 1762]

Te Deum celebrat en la present Iglésia de Mataró per haver-se col·locat en ella la santíssima Imatge de Nostra Senyora de la Mercè, de la qual, y per manifestar son desitg en moure’n y excitar la Devoció y fervorosos affectes envers Nostra Santíssima Redemptora, ne feu Donació a dita Iglésia lo Magnífich Senyor Felip Neri Esmandia, ciutadà honrat de Barcelona, y en dita ciutat populat. Y a expenses de dit Senyor fou col·locada en lo camerín, que ab concurrència de diferents devots y ab dirección y cuydado y fervoros zel del Doctor Joseph Frexas, prevere y vicari de la mateixa, se ha construyt tras lo Altar dit de las Santas. Assistí lo Reverend Clero y Capella. […] Cantat lo Te Deum, completes y Salve después de col·locar-se.


Fins on se sap, aquesta imatge de la Mercè de Mataró va ser destruïda durant la Guerra Civil Espanyola. 

Casa dels Esmandia, que ha arribat als nostres dies i actualment és el Casal del barri.