dimarts, d’agost 31, 2021

Les antigues confraries i associacions catòliques de Mataró al 1892 segons mn. Bonaventura Castellà.

Saps que a Mataró hi havia  confraries i associacions catòliques molt antigues?  Sabies que Mn. Bonaventura Castellà va donar un gran impuls al s. XIX a la creació d'ordres i entitats a Mataró? Us compartim un catàleg que va escriure al 1892,

Catálogo de las cofradías, Monte Píos y Asociaciones Católicas establecidas en esta Yglesia Parroquial [Santa Maria de Mataró] enviado al Congreso Católico Nacional de Sevilla l’any 1892

L’any 1889 es va celebrar el primer Congreso Católico Nacional a Madrid; entre aquest primer, i el darrer, celebrat a Santiago de Compostela l’any 1902, es van arribar a celebrar un total de sis congressos. Aquests congressos ja s’anaven celebrant a altres països d’Europa: a Alemanya (des del 1848 i el 1890), a Bèlgica (a la ciutat de Malines des de 1863), o a Itàlia (des del 1874). La preocupació era clara: com revigoritzar el catolicisme davant les qüestions socials que havien sorgit a partir de la Revolució Industrial.

El congrés de Sevilla, que va ser el tercer i que es va celebrar l’any 1892, es van organitzar quatre seccions: Pietat; Propaganda; Caritat; Cièntifico-religiosa. En aquesta primera secció, entre altres temes, es va tractar sobre la importància que havien de tenir els terciaris (laics vinculats a un orde religiós concret) per tal de restaurar el espíritu cristiano en la sociedad. Hem de suposar que seria a aquesta primera secció a la qual el reverend Bonaventura Castellà adreçà el seu catálogo.

Dibuix de Juan Comba8 de maig de 1889 sobre una de les sessions del  "Madrid, una sesión del Congreso Católico Español, en la iglesia de San Jerónimo del Prado (dibujo del natural, por Comba)". La Ilustración Española y Americana 33 (17): 269.

Però, qui era el reverend Castellà? Nascut a Mataró l’any 1830, el 1854 va esdevenir passioner de l’església parroquial de Santa Maria de la seva ciutat. Més endavant, exerciria el càrrec de regent (1884-1888) i d’ecònom (1888-1893) d’aquesta mateixa parròquia. Al llarg dels seus anys de vida participà en la fundació o en l’establiment a Mataró de diversos ordes religioses: fundació del convent de les benedictines amb una escola per nenes (1881); arribada de les Serventes de Maria (1885), dels Germans Maristes (1887), o de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors (1889); la fundació de l’Apostolat de l’Oració; la refundació del Venerable Orde Tercer de Sant Francesc (1888); o la participació, com a primer president, en la Biblioteca Popular de l’Ateneu Mataronés l’any 1866.

El cataleg que redactà Bonaventura Castellà consta d’un total de vint-i-dues associacions, entre confraries, ordes tercers, montes píos i associacions de devots. De totes elles s’indica el nom, quan es van fundar, la seva finalitat, i el nombre d’associats que la formen. Val a dir, però, que algunes, com la Conferència de Sant Vicenç de Paül o el Venerable Orde Tercer de Sant Francesc, estan desglossades entre la secció masculina i la femenina.

Imatge del Sant Crist de la Puríssima Sang de Santa Maria. Imatge actual.

Cofradía del Santísimo Rosario: fundada el 24 de abril de 1575, confirmada en marzo de 1590 y reconfirmada en 24 de febrero 1613. Propagar la devoción al Santísimo Rosario; 490 cofrades y 49 llamados del Número.

Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo: fundada el 20 de marzo de 1605. Culto a Jesús crucificado y asistencia a los ajusticiados; 380 cofrades.

Cofradía del Santísimo Sacramento o Minerva: fundada el 29 de marzo de 1617. Culto al Santísimo; 34 cofrades y 45 cofradesas.

Congregación de Nuestra Señora de los Dolores: fundada el 18 de diciembre de 1693. Culto y propagación de la devoción de los Dolores de la Virgen María; 80 congregantes y 700 congregadas.

Archicofradía de la Corte de María: fundada en 1848. Visitar a la Virgen María en sus distintas advocaciones; 850 cortesanos de uno y otro sexo.

Cofradía del Purísimo Corazón de María: fundada en 1850. Rogar por la conversión de los pecadores; 5000 cofrades.

Archicofradía de las Hijas de María Santísima: fundada en 1851 y confirmada en 1865. Obsequiar a la Virgen María en su Inmaculada Concepción y pedirle su gracia para la elección de estado; 600 doncellas.

Cofradía de la Esclavitud de Nuestra Señora de las Mercedes: fundada en 1863. Rogar por la libertad de los esclavos cristianos; 200 cofrades.

Apostolado de la Oración: fundado en enero de 1865. Propagar el espíritu de oración y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús; 1200 asociados.

Cofradía de Nuestra Señora del Carmen: fundada en 1880. Honrar y propagar su culto; 200 cofrades.

Asociación de Hijas de María Inmaculada y de Santa Teresa de Jesús: fundada en 1881. Propagar el espíritu de Santa Teresa y horas de oración; 169 doncellas.

Conferencia de San Vicente de Paul: fundada en 1857. Visitar a los pobres y auxiliarles corporal y espiritualmente; 19 socios activos, 6 honorarios, 9 subscriptores y 34 protegidos; 27 socias activas, 41 honorarias, 2 aspirantes, 44 protegidas.

Asociación de Señoras para la vela y oración al Santísimo: fundada en 12 de febrero de 1872. Velar al Santísimo en las 40 Horas; 80 asociados.

Asociación de Señores para la vela y oración al Santísimo: fundada en febrero de 1884. Velar al Santísimo en las 40 Horas; 98 asociados.

Círculo Católico de Obreros: fundado en 1884. Propaganda católica entre obreros y alejamiento de lugares en que puedan pervertirse; 160 socios protectores y 300 socios activos.

Tercera Regla de San Francisco de Asís (Homes): fundado en 11 de setiembre de 1658, renovada en 25 de julio de 1885. Renovar el espíritu de penitencia y pobreza; 33 terciarios.

Tercera Regla de San Francisco de Asís (Dones): fundada en mayo de 1886. Renovar el espíritu de penitencia y pobreza; 100 terciarias.

Asociación de Católicos: fundada en 1886. Propaganda católica por medio de escuelas nocturnas; 35 socios y 145 educandos.

Monte Pío de la Virgen de los Desamparados: fundado en 1753. Auxiliarse en las enfermedades; 250 socios.

Monte Pío del Santo Cristo de la Purísima Sangre: fundado en 1864. Auxiliarse en las enfermedades; 386 socios.

Monte Pío de San Antonio Abad: fundado en diciembre de 1888. Auxiliarse en las enfermedades; 150 socios.

Porta principal de la Basílica de Santa Maria a l'actualitat.