divendres, de juliol 16, 2021

Una mica d'història a la Mare de Déu del Carme de Mataró

 

Exvot mataroní al Carme s.XVIII


Amb l’arribada dels Pares Carmelites a Mataró a mitjans del segle XVI, també van arribar les principals devocions d’aquest orde religiós. Així, i com és lògic, es començà a difondre a Mataró i les seves rodalies la devoció a la Mare de Déu del Carme, però també a d’altres santes i sants vinculats a l’orde com podrien ser santa Teresa de Jesús, sant Joan de la Creu o sant Elíes. Fixem-nos, però, en alguns dels elements vinculats a la devoció vers la Mare de Déu del Carme:

La butlla Sabatina:

aquesta butlla estava vinculada amb els difunts pertanyents a l’Orde dels Carmelites, ja fossin frares o monges, com també laics. Mitjançant aquesta butlla, que té els seus orígens en el segle XV, tota aquella persona que fos devota de la Mare de Déu del Carme, i que portés el seu escapulari, podria ser rescatada del Purgatori.

Un exvot d’un mossèn: era habitual que es fessin exvots per demanar la intervenció divina per diversos motius: que els negocis anessin bé; que un viatge que s’havia de fer anés sense cap mena de problema; que una operació es passes sense cap mena de risc; o per donar les gràcies per haver-se salvat d’una calamitat. Aquest és el cas d’un exvot, dibuixat en un document conservat al Museu Arxiu de Santa Maria, fet per commemorar la missa que feu celebrar el prevere Salvador Bages a mitjans del segle XVIII per donar les gràcies a la Mare de Déu del Carme per haver-lo guarit de la seva malaltia.

L’Associació de Fidels de la Mare de Déu del Carme:

Capelleta Carrer Barcelona
ja a mitjans del segle XIX, i la per aquell moment nova parròquia de Sant Josep, es va crear una associació de fidels dedicada a fomentar la devoció a la Mare de Déu del Carme. Amb el pas del temps, també es creà una associació sota la mateixa advocació a la parròquia de Santa Maria.

Les capelletes de carrer: si passegem pels carrers del centre de Mataró i aixequem la vista una mica, podrem apreciar que en algunes façanes encara s’hi conserven les anomenades capelletes de carrer. En el cas de les dedicades a la Mare de Déu del Carme, en podem trobar al carrer Sant Josep i al carrer Barcelona.


Capelleta del carrer Sant Josep

Més informació: