divendres, de març 05, 2021

Via Crucis de Quaresma

 

Amb la  Quaresma han començat els Via Crucis quaresmals a les parròquies. 

Malauradament el context de pandèmia ha fet que no es puguin celebrar com s'han conegut fins ara. 

Les comunitats parroquials divendres i diumenges organtizen els seus via crucis. 

Des de l'antigor, membres dels cosssos de portants hi participen on hi ha constància documentada de segles de presència a la ciutat de Mataró.

El passat Diumenge membres dels portants del Sant Crist de la Bona Mort i de la parròquia de Sant Josep van participar conjuntament en el Via Crucis de la parròquia de Sant Josep.

Els infants del cos de portants van ser qui van portar la Creu.