divendres, d’abril 12, 2019

Nou estil al pas de la "Esperanza".

Moment de l'assaig
La Hdad. Ntro. P. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza ha anunciat avui al seu darrer tríduum que el pas procesional de tàlem o pal·li de Ntra. Sra. de la Esperanza canviarà el seu estil procesional. Després de diferents canvis i ajustaments en l'estil, aquest misteri sortirà amb l'estil que s'anomena per dins vers els varals que tenia fins ara i que l'han caracteritzat durant aquestes darreres dècades.