dissabte, de juliol 09, 2016

Possible relació entre el Roser de Lourdes i la Coronació d'Espines de Mataró.

El mosaic de la Basílica del Roser de Lurdes podria haver inspirat la Coronació d'Espines de Mataró.

Mosaic del moment de la coronació, Altar Major Basílica del Roser de Lurdes.
Aquests dies el conjunt escultòric de la Coronació d'Espines ha estat notícia.  La Comissió de Setmana Santa cedia el conjunt escultòric a la confraria de la Coronació d'Espines, procés d'erecció canònica. 
 
Com s'ha explicat en diferents ocasions en aquesta mateix bloc, després de la destrucció de les imatges de la Confraria de Sant Pere, del gremi de pescadors, que recollien el moment de la flagel·lació i  també de l' Hecce Homo, del gremi de sastres i sabaters de l'Antiga Confraria de Sant Marc i Santa LLúcia a la Guerra Civil,, l'Associació d'Antics Alumnes Maristes van voler fer presents a Mataró d'un pas de la Coronació d'Espines l'any 1949.
 
Van encarregar un conjunt escultòric a Lluís Sabadell i que un moment tallat seria pintat i policromat pels germans Marc i Josep Zaragoza.
Interior de la Basílica del Roser. Al fons el mosaic amb els Misteris del Roser.  
 
A l'escultor se li va encarregar que esculpís el moment que Jesús és coronat d'espines i els soldats romans es mofen d'ell.  Aquest pas ha arribat als nostres dies i actualment processiona pels carrers de la ciutat.
 
Aquest any 2016 el prior de la Venerable Congregació dels Dolors de Mataró i historiador local, Xavier Alarcón, va fer una estada a Lourdes.  Allà va observar força sintonía entre el mosaic que presideix l'altar de la Basílica del Roser de Lourdes i el conjunt escultòric de la Coronació d'Espines de Mataró. Aquests mosaics recullen els misteris i dolors del Roser i a l'Altar Major hi ha aquest moment de la coronació.
 
Coronació d'Espines, anys 50.
Doncs, després de l'observació, l'historiador local va denotar que potser en Lluís Sabadell s'havia inspirat en la Basílica del Roser de Lourdes per al conjunt escultòric mataroní. De fet la representació de la coronació a l'art és molt estesa i n'hi ha  molt de tipus i característiques; Però en aquest mosaic en particular hi havia alguns accents que podrien haver estat recollits per l'escultor Sabadell.
 
Alguns exemples són el sayó, o soldat romà   al darrera i sense casc (actualment el conjunt en porta però és una incorporació posterior), les formes de la mà i el tipus de vestimenta. Jesús assegut sobre una peça de marbre amb el cap una mica inclinat , mig despullat i amb la mirada a l'infinit. I davant el soldat romà assegut  i mostrant la canya. 
 
Aquesta hipòtesi no es pot contrastar ja que es coneixen esbossos o acords inicials, però in grosso modo si que s'observa una correlació força alta entre una peça i altra. Per tant, podria ser que l'escultor barceloní s'inspirés en aquest mosaic del Roser de Lourdes per a dissenyar el conjunt mataroní.