dilluns, de juny 27, 2016

Convocades les eleccions a la presidència de la Comissió de Setmana Santa de Mataró.


En la reunió plenària de 17 de juny d'enguany la Comissió de Setmana Santa ha aprovat la normativa que regularà el procés d'elecció a presidència, co-presidència de la Comissió.

Amb l'aprovació unànime d'aquest reglament i la seva notificació a totes les confraries, germandats i Armats de Mataró, queda convocat el procés electoral per part del co-president en funcions.

El calendari del procés culminarà el 23 de setembre amb el procés de votació i posterior proclamació, si escau.

Aquesta normativa contempla també la constitució d'una comissió de garanties que vetllarà pel compliment de la normativa, la informació i la seva transparència.  Podran accedir als càrrec a president/ co-president, totes les persones membres de les confraries, germandats i Armats que composen la Comissió i seran escollits entre 3 representants de cadascuna.

La Comissió, com a acte de transparència, ofereix la possibilitat de descarrega aquí la normativa.

La presidència en la història de la Comissió de Setmana Santa.

Existeixen precedents de la Comissió de Setmana Santa de Mataró en la Intercofradial que es va constituir l'any 1949. No va ser però fins l'any 1986 quan es va constituir formalment la Comissió de Setmana Santa.

Moltes persones han passat per aquests 30 anys d'història recent pel plenari de la Comissió.El càrrec de president ha estat ocupat per Àngel Rubio, Manel Riera i  Salvador Domínguez fins l'any 2000. L'any 2001 es va obrir un període de gestora coordinada per en Jesús Moya i en Jordi Merino i organitzada en un òrgan col·legial. L'any 2003 ambdós van ocupar una co-presidència que hat ratificada i vigent fins l'any 2015. Aquest curs 2016 es va acordar obrir un període formal de canvi de co-presidències, així com també un procés d'erecció canònic de la Comissió.