divendres, d’abril 29, 2016

El document dins la Creu destruïda a la Guerra Civil

Gràcies a la feina de recerca al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró, ha arribat a mans d'aquest bloc un document de 1817, que era el document de donació del Sant Crist a la Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Aquest document estava dins de la Creu i es va salvar de la destrossa de 1936 a Mataró, a inicis de la Guerra Civil, on gran part del patrimoni històric i religiós local va ser cremat, destruït o expoliat. 
Sant Crist Puríssima Sant. Font: Postal Fides,

Una mica d'història

La Puríssima Sang de Jesucrist es va fundar a Mataró l'any 1605, tot i que a les darreries del s.XVI hi ha constància de l'existència d'un altar dedicat a aquesta advocació del Sant Crist. En aquells anys també es va adquirir una imatge del Sant Crist de l'Agonia i va començar una llarga i centenària tradició del cossos de portants del Sant Crist a la ciutat que ha arribat fins els nostres dies. 

La història del s. XVII i XVIII es plena de discrepàncies entre la Congregació de la Puríssima Sang de Jesucrist i la Confraria de Sant Joan Baptista. Atès aquestes disputes la darrera es va traslladar a l'església dels pares carmelites (avui Sant Josep), on va ser venerada fins 1936. 

La Puríssima Sang ca quedar amb seu a la Basílica de Santa Maria i la imatge rebia culte en un altar que va anar canviant de lloc segons passaven els segles.  Al 1777, després de deixar-se d'organitzar la processó del Divendres Sant, aquesta Imatge va agafar la centralitat de la Processó del Divendres Sant i va tenir molta popularitat i devoció a la ciutat.  Com d'altres confraries catalanes de la Puríssima Sang tenien la missió d'acompanyar als ajusticiats, vetllar per l'enterrament, així com acompanyar a les persones vulnerables en els darrers moment ( i inclús en alguna ciutat oferien també suport a les famílies i pagaven els serveis fúnebres)

Al 1817 es va encrregar una nova imatge a l'escultor Fèlix Vidal y Oms on s'expressava el moment de la Bona Mort i on es mostrava al costat la nafra. 
El Beat Dr. Josep Samsó amb els portants de la Puríssima Sanch. 1928-1931? Font. MASMM

El document dins la Creu se salva de la Guerra Civil.

Doncs el document de donació de la imatge a la Congregacio de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

"En el Día catorze [de] Septiembre del Año 1817, Don Joaquin Rafart, Causídico de Número del Reverendo Colegio de esta ciudad de Mataró, y el Señor Juan Abadal, Ympresor y Librero de la misma ciudad, Albaceas de Maria Galí y Roselló, Viuda de Juan Galí, también Causídico del Referido Colegio, hicieron donación de esta Ymagen a la Congregación de la Purissima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, con la obligación de que deviese la misma Congregación poner cuatro velas de cera blancas en cada uno de los aniversarios que anualmente deven celebrarse y se hallan fundados en dicho Altar, uno en cada uno de los Días en que acaeció la Muerte de dichos Consortes, en los quales debe también celebrarse una Msa en dicho Altar a expensas de la referida Congregación.
Fue el Artifice de dicha Ymagen Félix Vidal y Oms, a quien se entregaron su tu trabajo Diez onzas de oro."