diumenge, de gener 31, 2016

La Processó que representa tots els sectors la ciutat (1958)


Diari: Mataró. Periódico comarcal
3 d'abil 1958, nº 1152
A l'abril de 1958 el "Mataró, periódico comarcal", dedicava un número especial i exclusiu a la Processó del Divendres Sant de Mataró. En aquest diari s'explicava pas a pas tot el seguici processional i la història de totes les confraries, germandats,  cossos de portants i congregacions. 

L'editorial de portada  explicava que en aquesta processó es donava la conjunció de les dues processions importants i tradicionals de la ciutat que s'agrupava en una sola i on participaven totes les confraries i congregacions com a acte públic de fe i penitència "en el atardecer del día más triste del año".  Una Processó que també era fruit de  les noves normes litúrgiques i horaris de cultes per agrupar en una sola desfilada processional a tothom. 

També es feia esment que amb aquesta processó del Divendres Sant tots els sectors de la ciutat en quedaven representats. Entitats i associacions molt estretes amb la tradició. 

Ordre de la Processó General. 

També en la portada del diari s'oferia, com una mena també d'índex del número, l'ordre de la processó del Divendres Sant i el seu recorregut. Un recorregut molt aproximat al d'avui en dia però amb un ordre que representava la riquesa confrare de la ciutat.

També d'aquest ordre es recull la presència i participació a la processó d'arrera dels Armats dels gonfalons de Sant Joan i Sant Josep (Sant Josep) i de la Basílica de Santa Maria, com cada escola religiosa o moviment tenia la seva pròpia imatge, així com l'obertura i tancament de cossos militars característics de l'etapa història del Règim, o l'acompanyament de la Guàrdia Civil al Crist Yacent (Sant Sepulcre), o que es estiguessin en una mateixa processó en el seguici els portants del Sant Crist de l'Agonia i el cos de portants del Sant Crist de la Puríssima Sang ( que en el moment històric eren un moviment molt potent i organitzat).