dijous, de gener 07, 2016

Agenda. Devot besapeus Nazareno

El dia 1 de gener se celebra la festivitat del nom de Jesús.  Dels diferents noms que donen els texts bíblics al Messies aquest és el que va agafar més importància, i és el nom que se li va posar a Jesús. Segons diu "Déu li dóna aquest nom per sobre de tot nom" i el seu significat és Salvador.  En la tradició catòlica cristiana aquest dia es reserva per aquesta festivitat i nombroses són  les confraries i germandats que tenen com a titular a Jesús de Natzarè, el Nazareno, i organitzen actes amb aquest motiu. És a Espanya, i en particular a Andalusia on hi una llarga tradició de celebrar aquesta diada juntament amb l'onomàstica de Jesús, Manuel, Manuela.... El nom de Manuel prové d'Emmanuel que significa en hebreu, Déu entre nosaltres. Aquest nom està molt estès perquè va ser durant el s. XV-XVI que es posà de moda entre conversos. 

La Hermandad Ntro. P. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza de Mataró amb aquest motiu organitza un devot besapeus a la imatge de Jesús Nazareno amb l'acompnayament del cor de l'escola San José Paz y Bién  el proper dissabre a les 19:00 a la seva Casa Germandat.