dilluns, d’abril 27, 2015

Assistència mataronina per a celebrar els 50 anys de la Esperanza Macarena y Gran Poder

Altar de Sant Agustí amb  les dues imatges de la Confraria
Amb motiu de la celebració del L aniversari de la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena de Barcelona  s'ha celebrat una Santa Missa a l'església de Sant Agustí de Barcelona. El Hermano Major de la Confraria de Jesús Captiu i la Hermana Mayor de la Hermandad Ntro Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza, com a representants de Mataró, han assistir per  a felicitar pels cinquanta anys als germans confrares de Barcelona