dijous, de març 26, 2015

Vídeo resum de la Passió

Jesús amb els seus deixebles a l'hort de Getsemaní 

Caifàs demanant la mort de Jesús a Ponç Pilat
La Passió es va celebrar el proppassat cap de Setmana a l'antiga presó de la ciutat per part dels Armats de Mataró. La Pluja no va deslluir ni impedir que se celebrés un altre any aquest acte sagramental a la ciutat.

En aquesta notícia us fem a mans d'un vídeo recull d'imatges d'en Lluís Rugama on es pot observar la posada en escena i la " gent amb Passió" dels Armats. 

Molta més informació al webloc dels Armats de Mataró. 

El camí de la Creu