diumenge, de març 08, 2015

Recés de la Comissió de Setmana Santa


Convent de les Caputxines de Mataró 
Mn. Carlos Barba durant la seva intervenció. 


El matí del dissabte membres de les Juntes de Govern d'algunes confraries i germandats i alguns confrares majors han participats en el Convent de les germanes Caputxines de Mataró d'una jornada de recés.


Després d'anunciar les laudes hi ha hagut una ponència de mn. Carlos Barba qui ha introduït el tema de ser confrare avui. 
Ha parlat dels dos pilars d'un confrare o confraressa que és la formació i la caritat cristiana. Ha condensat en poc més d'una hora les potencialitats de les confraries, part important de l'Església.

Podeu llegir aquí un resum de la ponència, aconsellable per a totes les juntes de govern de qualsevol confraria o germandat o només de Mataró sinó d'arreu, i que tocat els següents temes: 

  • Què és una processó? No és una invitació sortir al carrer en processó per a que ens segueixin? Per a coneguin a Maria i al seu fill?
  • La importància de la formació confrare.
  • La pietat popular
  • Laïcisme contra les processons
  • Presència viva i nova evangelització.
  • La confraria és la pràctica de la caritat cristiana.
  • Crist és present a les processons.