dissabte, de març 21, 2015

La Passió, els darrers dies de Jesús.

El camí de la Creu.
Ahir es va estrenar la Passió. 
El centurió informa.
Sota la direcció de Joan Rovira i amb l'amor que molts armats i familiars fa setmanes venen treballant en el pati de la presó, ahir es va obrir un cap de setmana intents d'actes i esdeveniments confrares amb un acte sagramental i tradicional català com és la celebració de la Passió.

Avui, si el temps acompanya, es tindrà l'oportunitat de poder viure i reviure els darrers dies de Jesús, que van des de l'Oració a l'Hort fins al Sepulcre.  Un acte sagramental que enguany compta amb alguns canvis considerables. El primer de tot, i a destacar, que malgrat que cap dels actors és professional, denoten professionalitat, amor i ganes de donar missatge... els anys d'expertesa i les ganes posen molt del seu costat.
Altres canvis és el sermó de Judes, o trobar-nos amb un nou actor fent de Caifàs, al que se suma un jove i estimat deixeble Joan. I no tant nous, però esperats moments del Sanedrí, o el sermó del centurió... que s'han convertit en una tradició revivida any rere any.
Una Passió on hom pot trobar a tota, tota la família d'Armats.

Jesús amb Ponç Pilat

Caifàs amb el sanedrí demanat la mort de Jesús.

Jesús mor a la creu.