diumenge, de març 08, 2015

Conferència confrare de Milagros Ciudad


Moment de la conferència.
La setmana passada s'inaugurava l'exposició fotogràfica de mirades de dones confraresses. Una exposició que des de diferents imatges defineix els diferents rols, presència i treball de les dones en la vida confrare: en la formació, en la caritat, en les processons....

Doncs en el marc d'aquesta exposició l'Associació de Dones Confraresses de l'Arxidiòcesi de Barcelona i la Comissió de Setmana Santa, i amb el marc del dia internacional de les dones, s'ha organitzat una conferència titulada " les dones a la Setmana Santa Sevilla" a càrrec de Milagros Ciudad. 

La conferenciant ha explicat els canvis important en els darrers decennis en el món de les confraries i les germandats, i no només a Sevilla: les dones tenien un rol de vetlla, de tenir cura de les imatges... però amb el temps han passat a ser membres de Junta, a exposar les seves idees i fins i tot a ser confrares majors i un gran col·lectiu present en aquest món. El cas català i en especial el cas de Mataró  n'és un bon exemple. 

A la conferència han assistit diferents regidors de l'Ajuntament de Mataró i la mateixa regidora delegada de dona, na Olga Ortiz, qui ha intervingut remarcant el gran treball de les dones i el molt que encara queda per recórrer. 

La regidora de dona n'Olga Ortiz, les confraresses majors de Mataró Isabel Noé i Pilar Sánchez, la secretària de l'A. de dones confraresses i la sra. Dolores Ciudad. 
Davant una setantena de persones en la sala d'exposicions de la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat s'ha pogut evidenciar una realitat considerable: la presència i impuls femení en el món confrare.

Visita a la Capella dels Dolors. 
Visita a la ciutat de Mataró.


Abans de l'exposició però, qui és membre de la "Agrupación de Hermandades y Cofradías" ha aprofitat per conèixer el patrimoni confrare del passat i actual de la ciutat de Mataró. Ha visita la mil·lenària Basílica de Santa Maria, i en especial la Capella dels Dolors, i també ha aprofitat per visitar algunes cases confrares.

La visita s'ha fet conjuntament amb membres de la Comissió de Setmana Santa, de l'Associació de Dones Confraresses i del Consell General de confraries i Germandats.

Gràcies a la Capella dels Dolors, viu avui dia, sabem que la Setmana Santa del Sud i la catalana són antigues i comparteixen expressions, inicis i l'ardor confrare.

En aquest sentit, a Barcelona i Mataró hi ha documentació de processons a mitjans del s. XVI. 


Visita a la casa Germandat de Jesús Captiu i Ntra. Sra. dels Dolors.