divendres, de juliol 20, 2012

Entrevista d'avui. Msn. Sebastià Taltavull

Avui os oferim l'entrevista a Msn. Sebastià Taltavull,  Bisbe Auxiliar de Barcelona i president de la Comissió Pastoral de la Conferència Episcopal. Aquesta entrevista és basa en els diferents eixos de la conferència que va realtizar el passat 14 de juliol sobre Què espera l'Església de les Germandats i Confaries?


Msn. Sebastià Taltavull al mig de la foto amb confrares de la Diocèsi Barcelona.

“Les confrares i germandats sou una opció d’Església que opta per ésser una fraternitat, una comunitat que també voleu una transformació de la societat des de l’Evangeli. “


Les germandats a Catalunya fa segles que hi som presents; tot i això la gran majoria de les presents actualment a Barcelona ens remuntem als anys vuitanta. Estem creixent i un dels dubtes que se’ns planteja és com poder créixer com a cristians?

Msn. Taltavull
Per a créixer com a cristians necessitem una Trobada amb Jesucrist, per a conèixer-lo, dialogar amb ell, fer-nos preguntes i trobar respostes... La segona cosa per a créixer és des de la consciència que som Església. L’Església no són només els religiosos: tots som Església des del moment del bateig, tots som poble de Déu, tots són comunitat cristiana.

S’ha de concebre l’Església com a cercles interconnectats i concèntrics. Tots pertanyem als diferents cercles, amb diferents funcions, vocacions i missions; però units per Jesús que està al centre de tots els cercles. Aquesta metàfora expressa una forma de l’Església com a comunitats amb missions especials; no és aquella imatge piramidal que es dóna a nivell mediàtic.
Les confraries som Església, com podem millorar com actors evangelitzadors?

Primer de tot a partir d’aquesta Trobada que hem fet menció abans, i conéixer bé la paraula de Crist.Existeix un concepte anomenat de nova evangelització que corresponen a nous mètodes, un nou ardor, un entusiasme de comunicar que Jesús camina amb nosaltres i a mesura que l’anem coneixent i descobrint-lo, sortim a anunciar a Jesús. És un camí d’entusiasme.

Les confraries a través de les processons i actes de penitència expliqueu la part final de la vida de Jesús. Ho feu amb la revolta dels sentits, la iconografia, la música, és una altra forma d’explicar-ho. En canvi els pastors de l’Església ho fem a través de la paraula i dins de les parròquies i basíliques.

El vostre ardor és anunciar la mort i resurrecció de Jesús al carrer, a la via pública. I Jugueu un paper important perquè doneu a conèixer la passió de crist tant a aquells que han abandonat la fe com aquells que no coneixen a Crist. Una de les virtuts de les confraries i les germandats a part de la germanor, la solidaritat... és que no s’amaguen, no s’allunyen, i a més donen a conèixer Déu a d’altres.

Les processons no són noves; però si que cada cop hi ha més cristians no iniciats, i cal ser capaços d’explicar tant als que participen com als que observen quins són els actes d’expressió de fe.
Un moment de l'entrevista amb representants de la Comissió de Setmana Santa de Mataró.
Com veu el futur de les confraries i germandats a la província de Barcelona, quin pot ser el nostre futur?

El futur és la integració plena en la comunitat cristina. Les diverses expressions de la fe si tenen coherència, es participa de la comunitat i es viu la existència de Déu, tenen un bon camí. És important també una integració cultural, però la vostra força de celebracions i activitats és un element d’integració i treball amb les parròquies. Totes les confraries, germandats, agrupacions...són expressions d’un mateix cos, i són part de l’Església. Amb el temps segur hi haurà un major reconeixement, i la feina i expressions tot i que diverses són un camí conjunt. Nous temps demanen noves respostes