dissabte, d’abril 14, 2012

Un grup onfrare.

Confrares de la Hdad. Ntro. P. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza
Us oferim aquesta imatge de grup d'una part dels confrares de la Hdad. Ntro. P. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza abans de la Processó de Divendres Sant davant les seves imatges titulars, i que ens heu sol·licitat.
En breu, us anirem oferint imatges com aquestes i diversos treballs de la Setmana Santa 2012 realitzats pel fotògraf Santi Flores.