dimecres, de maig 11, 2011

Moments de Setmana Santa. Imatges de Divendres Sant

Els petits confrares
Una de les coses que es diu de les confraries i germandats de la ciutat de Mataró és la presència en algunes d'ells de gent molt jove: nois i nois que s'apropen a la Setmana Santa per primera vegada o fills i filles de membres d'aquestes i que han viscut el món confrare des de petits i en família.
De fet en el Vè Cogrés de congregacions, Confraries i Congregacions celebrat el mes de febrer a Mataró es va fer una taula todona sobre els joves confrares d'arreu de Catalunya. 
A continuació us oferim algunes imatges on es pot veure els menuts i les menudesde les processons. També cal dir que existeix en el cas dels Armats de Mataró també una tropa infantil ( de la que esperem disposar d'imatges en breu). Un exemple com la Setmana Santa es viu en família i on pares i mares fan partícips - tot i que sigui una estoneta- als seus fills i filles que participen de les solemnes processons.

Imatge: un membre de la banda de tambors i cornetes de la Coronació d'Espines.
Imatge: una madrina de la Verge dels Dolors.
Imatge: un natzaré de la Verònica.
Imatge: nens i nenes portant ensers del Nazareno i la Verge de l'Esperança.
Imatge: El petit capatàs del Nazareno i alguns petits costalers de Jesús. 
Imatge: nenes de la Verge de la Soletat portant encers.

Imatge: Un petit membre de la banda de la Soletat.

Imatge: el petit guia amb vara d'ordre de la Verge dels Dolors.
Imatge: acompanyants de la Verge dels Dolors.
Imatge: nenes de la Verge dels Dolors.
Imatge: Les menudes de la Verge de la Soletat.
Imatge: Les menudes de la Verge de la Soletat.