dijous, de març 10, 2011

El Vè Congrés en imatges I. Acte inaugural

Acte inaugural del Vè Congrés.

A continuació us relacionem un seguit d'imatges en diversos posts sobre les fotos del Vè Congrés de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa celebrats a la ciutat de Mataró els dies 25, 26 i 27 de febrer de 2011.

Informar-vos que en aquests posts només hi ha algunes imatges - atès el gran volum de fotos que ens han demanat arreu del territori català- i podreu trobar totes les imatges del congrés en el web oficial:, http://wwww.vcongres2011.cat,  també podreu trobar en breu tots els documents treballats en el congrés: ponències, comunicacions, presentacions... 

Imatge: Entrada al Teatre Monumental de Mataró, seu central del Vè Congres.  

Imatge: Hall d'entrada al Teatre Monumental on hi havia stands de proveïdors.
Imatge: Rvdm. i Emm. Cardenal Martínez Sistach entrant a la seu del congrés, acompanyat per l'Alcalde Actal. de la ciutat de Mataró il·lm. Sr. Ramón Bassas, i el sr. Àngel Rubio, primer president de la Comissió de Setmana Santa de Mataró junt al Delegat Diocesà mn. Gregori Manso.
Imatge: Entra al Teatre Monumental, acreditacions dels i les congressistes.
Imatge:Detall de l'stand de Marçal Casanoves sobre figures i miniatures de les processons mataronines.
Imatge: El conducto del Vè Congrés el sr. Lluís Jubinyà donant la benvinguda als i les presents.
Imatge: Taula inaugural del Vè Congrés.
Imatge:l'Alcalde acctal. de Mataró l'il·lm. Sr. Ramón Bassas. 
Imatge: Emm. i Rvdm. Lluís Martínez Sistach en la seva intervenció. 
Imatge: Sr.Miquel Gilabert, representant de Caixa Laietana.
Imatge: Sr. Josep Jubany, director del Vè Congrés.
Imatge:Vista de la platea del Teatre Monumental. 
Imatge: Josep Jubany felicitant a l' Emm. i Rvdm. Lluís Martínez Sistach per la seva presència i assistència a l'acte inaugural.
Imatge: Vista de congressistes. En aquesta imatge el sr. Rafael Acedo locutor local i presentador del concert de música confrare.

Imatge: Taula inaugural.
Imatge: Regidors i regidores de l'Ajuntament de Mataró convidats a l'acte inaugural junt a Jesús Moya, co-director del Vè Congrés i co-president de la Comissió de Setmana Santa de Mataró.
Imatge: Taula d'acreditacions de congressistes.
 Imatge: Voluntaris de l'organització del Vè Congrés. 

Més notícies sobre el Vè Congrés en aquest blog.
Web oficial del Vè Congrés.