dissabte, de febrer 05, 2011

La Setmana Santa de Mataró i el Vè Congrés a la revista PASOS

La revista Pasos de Arte  y Cultura recull en el mes de desembre dos articles relacionats directament amb la ciutat de Mataró i la seva Setmana Santa.

En un dels articles signat per un dels confrares de la ciutat s'explica la història de les processons a la ciutat i el moment actual que viuen les processons a la ciutat. L'altre article signat per José Ignacio Boada explica la importància dels congressos de congregacions, confraries i germandats i el proper que es realitzarà a ciutat de Mataró.
Aquest número de la revista porta com a títol Punto de Encuentro s'edita arreu d'Espanya i està estrictament relacionada amb la cultura i l'art del món confrare.
Els redactors a Catalunya de la revista oferiran aquest exemplars per als congressistes en els materials que s'oferiran.