dimarts, d’abril 24, 2007

LES BANDAS DE MUSICA

Les bandes de tambors i de cornetes de les confraries i Hermandades són un factor central també a la Setmana Santa de Mataró.

En l'actualitat hi ha un total de 6 bandes vinculades a les confraries. Aquestes són la banda de tambors dels Armats de Mataró, les bandes de música de l'Oració de Jesús a l'Ort i de la Coronació d'Espines, i les bandes de tambors i de cornetes de la Verònica, de la Hermandad Ntro. P. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza i la de la Soletat.

Les bandes de música de Setmana Santa han assolit darrerament un grau d'especialtizació tant important que fins i tot algunes d'elles han creat peces tocades amb corneta expressament per a les processons mataronines.
Es poden sentir el pas típic de la tropa dels Armats, així com el ritme de les caixes i tambors marcant el pas als portant o cançons a corneta com són la del costalero, l'hime real, o moltes altres.
Malgrat que cap d'aquestes bandes és professional, totes elles estan a l'alçada de qualsevol banda professional. Moltes d'elles ja iniciat el mes de gener ja porten un ritme frenetic de sintonitzacions, assatjos i coordinacions entre caixes, timbals i cornetes.
Les bandes de música, en la seva gran majoria, estan formades per nois i noies joves de les confraries i germandats. Algunes d'elles com la de la Soletat, la de Jesús Captiu o la del Nazareno i l'Esperança són bandes que sempre han estat així, i tots els seus membres estant al voltant de la vintena.
Això afegeix un altre element important a les bandes, que amb el temps s'han converit amb un component important d'iniciació i d'afiliació a les germandats i confraries.
Des d'aquest blog felicitar a totes les bandes tant per la seva professionalitat, sobradament demostrada, com pel seu esforç i dedicació.
Us fem a mans d'algunes imatges d'algunes bandes:

Banda de Jesús Captiu i Ntra. Sra. Dels Dolors (2006)
Banda de Tambores y Cornetas de la Hdad. Ntro. P. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza. (2007)

Banda de la Confraria de la Verònica (2007)