dissabte, de febrer 11, 2006

EL MODEL DE SETMANA SANTA DE MATARÓ

Quan es parla de les processons de Setmana Santa de Mataró, inicialment sorgeixen una sèrie d?elements com el gran nombre de persones que hi participen, el cas que sigui la ciutat amb més nombre d?entitats vinculades en aquest àmbit de Catalunya, i també de les més antigues, o el fet que algunes d?aquestes siguin de les més grans en quant a nombre de membres, ja que algunes d?elles sobrepassen el mig miler de membres. Però la Setmana Santa de Mataró i les seves entitats són alguna cosa més que això.

Pel que fa a les entitats, participen de la diversa i plural vida associativa d?una ciutat com Mataró, i s?han configurat, així com altres entitats de la riquesa cultural, un espai i identitat pròpia. Sorgeix en elles una voluntat d?integració en diversos àmbits culturals, socials i fins i tot amb vocació assistencials -a més del purament religiosos -. Tot plegat fa que cada cop més s?estiguin obrint a cobrir l?agenda de l?any a través d?actes i activitats, alguns d?ells no tenint relació estricta amb la Setmana Santa.

Un element també a destacar és que tenen una important presència de gent jove, sobretot a les bandes i grups de música de les diferents entitats.

Les persones que estan al darrera d?aquestes entitats són les que van construint any rera any el que s?ha anomenat ?model de processó de Mataró?, que contempla trets diferenciadors d?altres indrets, i que bàsicament són:

1. Celebració d?una processó general (divendres Sant) on participen els 12 passos processionals i els Armats amb vuit bandes de música de les diferents entitats de Mataró.

2. Model de processó que integra elements i simbolisme catalans i tradicionals de les processons amb els d?altres zones de l?Estat (sobretot elements típics de les processons del Sud). Aquests elements bàsicament són el les formes de portar les icones, els elements ornamentals (barreig entre el barroc i l?austeritat) la simbologia, la tipologia de penitents i de quadres... Aquesta és una altre gran singularitat del ?cas de Mataró? ja que no hi ha altre lloc de Catalunya on s?hagin integrat amb harmonia tots aquests elements. A altres llocs i territoris no ha existit una permeabilitat similar a la Mataró, ni una bona integració de dues formes molt diferents de viure culturalment la Setmana Santa.

3. Importància i singularitat d?alguns actes que organitzen algunes entitats com la Desfilada dels Armats, la Matinal de Saetes, la pujada de les Escaletes, les anomenades processons del silenci...

4. Nombre considerable d?activitats durant la Setmana Santa. Aquest any 2005 les diferents entitats tenen previst organitzar prop d?una trentena d?actes a la ciutat de Mataró entre processons, pregons, desfilades, passions i altres activitats.

Aquest quatre trets bàsics que es donen a Mataró ha fet que les Processons de Mataró hagin rebut el reconeixement fora de casa per part del darrer Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Sevilla (2002), al Congrés Català de Tarragona (2003) i les diverses invitacions d?entitats de ciutats amb llarga tradició processional com Tortosa, Badalona, Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Girona entre d?altres.