divendres, de març 23, 2018

Juraments i imposició noves medalles abans de la Processó de Maria al Peu de la Creu.

El darrer dia dels tríduum de la Germandat de Jesús Catpiu i Ntra. Sra. dels Dolors es fa imposició i acollida dels nous germans i germanes. Molts d'aquests avui estarán present a la Processó de Maria al Peu de la Creu.

Més información aquí.